Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Обуна бўлиш

Маколалар

06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар / Решения, принятые высшим органом управления эмитента (11.04.16)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI"

Сокращенное:

АО "AVIASOZLAR DEHQON BOZORI"

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1

Почтовый адрес:

100204, г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1

Адрес электронной почты:*

Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак., Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Официальный веб-сайт:*

www.aviasozlar-bozori.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

11.04.2016г

Дата составления протокола общего собрания:

19.04.2016г

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1

Кворум общего собрания:

88,88%

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

«Аviasozlar dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг хисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига бахо бериш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

2.

Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

3.

Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

99,97

799748

0

0

0,03

200

4.

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

5.

Жамият Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи.

99,97

799748

0

0

0,03

200

6.

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисобварағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

7.

Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

8.

Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

9.

Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин.

           

10.

Жамият Тафтиш Комиссиясини сайлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

11.

Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

12.

“Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

13.

“Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

14.

“Жамият Директори тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

15.

Жамият “Ташкилий тузилмаси”ни тасдиқлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

16.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

17.

Жамиятда “Корпоратив бошқарув Кодекси”га риоя қилишни тасдиқлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

18.

Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

19.

Жамиятни узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

99,97

799748

0

0

0,03

200

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

«Аviasozlar dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин.

1.1.

Жамият ижроия органи, жамиятнинг зарар кўриб фаолият юритаётган автотураргохи, хамда филиаллари ишини жонлантириш ёки тасарруфдан чиқариш юзасидан Кузатув кенгашига таклиф киритсин.

2.

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «FTF AUDIT» МЧЖнинг 2016 йил 25 мартдаги 15-212-сонли ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.

3.

Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.

4.

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.

5.

Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.

6.

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича кўрилган 23’958’300,0сўм зарари хисобварағи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ушбу зарар жамият баланси 450-қаторидаги қопланмаган зарар хисобига киритилсин

7.

Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (А.Кадиров)га «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.

8.

Жамият директори Кадиров Алишер Иркинович билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.

9.

Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин

10.

Жамият Тафтиш комиссиясига Худаярова Манзура Ахатовна, Нурматова Марина Каримовна, Ким Надеждалар сайлансин.

11

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.

12

“Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.

13

“Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.

14

“Жамият Директори тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.

15

Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин.

16

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойишида жамиятда қўшимча чиқарилган акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини СХКСХИМИЧ Департаменти махсус хисоб рақамига йўналтирилиши ва кейинчалик ушбу пул маблаглари ҳисобига бошқа жамиятларнинг акциялари расмийлаштирилиши белгиланганлиги инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини ўтказиш жараёнида йирик битим ҳолати юзага келганда, йирик битимни Қонунда белгиланган тартибда расмийлаштирган ҳолда ушбу вазифани бажарилиши белгилаб қуйилсин.

17

Жамиятнинг “Корпоратив бошқарув Кодекси” иловага мувофиқ тасдиқлансин ва унга риоя қилиш тасдиқлансин. “Корпоратив бошқарув кодекси”га илова тариқасида ишлаб чиқиладиган низом ва йўриқномаларни тасдиқлаш хуқуқи жамият Кузатув кенгашига берилсин.

18

“Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.

19

“Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.

20

Жамият директори А.И.Кадировга жамият Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни белгиланган тартибда Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказиш чораларини кўрсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

 

 

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

Количество голосов

 

количество

тип

1.

Аскаров Шопулат Шорахматович

Яшнобод тумани хокимининг биринчи уринбосари

0

 

799948

2.

Хакимов Рауфжан Арипович

Тошкент шахар хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти бошлиги уринбосари

0

 

799948

3.

Саримсоқов Алишер Тухтамишевич

Тошкент шахар хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти булим бошлиги

0

 

799948

4.

Камолов Толмас Каримович

«Тошбозорсавдо» уюшмаси бўлим бошлиғи

0

 

799948

5.

Ибрахимов Тўлқин Сабитович

«Тошбозорсавдо» уюшмаси бўлим бошлиғи

100

оддий

799948

6.

Мирзадияров СардорЗакиржанович

Яшнобод тумани Савдо департаменти бошлиғи

0

 

799948

7.

Хусаинов Жамшид Зайнитдинович

"Chilonzor buyum savdo kompleksi" АЖ мутахассиси

0

 

799948