Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Обуна бўлиш

Маколалар

Молиявий хисобот (2015 й.)

Бухгалтерлик баланси                                                                                           (минг сўмда)

Актив

Сумма

Пассив

Сумма

1.

Асосий воситалар қолдиғи

7072949,9

Устав капитали

1080000,0

2.

Узоқ муддатли инвестиция

11807,5

Захира капитали

3098818,7

3.

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар

-

Тақсимланмаган фойда, зарар

-1141936,3

4.

Товар-моддий захиралар

285265,3

Мақсадли тушумлар

-

5.

Кечиктирилган харажатлар

-

Бюджет бўйича қарзлар

2773230,3

6.

Пул маблағлари

18023,2

Меҳнатга хақ тўлаш қарзи

71534,3

7.

Дебиторлар жами

202841,1

Бюджетдан ташқари қарзлар

1708773,2

8.

Бошқа жорий активлар

-

Бошқа кредиторлик қарзлар

-

 

Актив бўйича жами

7849805,9

Пассив бўйича жами

7849805,9

Молиявий натижалар:

Кўрсаткичлар номи

Ўтган йилнинг шу даврида

Хисобот даврида

Даромадлар

Харажатлар

Даромадлар

Харажатлар

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум

1755789,1

х

2167148

Х

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи

х

70977

Х

366108,1

Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)

1684812,1

 

1801039,9

 

Давр харажатлари жами

х

1872839,2

Х

1807414,1

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)

 

188027,1

 

6374,2

Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами

2865194,8

х

2352737,3

Х

Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)

2677167,7

 

2346363,1

 

Даромад (фойда) солиғини тўлангунга қадар фойда (зарар)

2677167,7

 

2346363,1

 

Даромад (фойда) солиғи

х

2676737,2

Х

2370321,5

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари)

430,5

   

23958,4

 

Ижобий аудиторлик хулоса.

«Аviasozlar dehqon bozori» АЖга 2015 йил якуни бўйича «FTF-Audit» МЧЖ томонидан 2016 йил 25 мартда 15-212-сонли ижобий хулоса берилган.

Лицензия рақами: 00202,берилган санаси: 18.02.2008й. Аудитор А.Х.Тошбобоев, сертификат №05161, санаси: 12.10.2013й.

Хулоса: Фикримизча, хўжалик юритувчи субъект «Аviasozlar dehqon bozori» АЖнинг молиявий хисоботи унинг молиявий ахволини хаққоний акс эттиради ва мазкур хўжалик юритувчи субъект амалга оширган молия-хўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг талабларига мувофиқ келади.