Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Обуна бўлиш

Маколалар

Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимлар (08.06.2015)

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАН

Ўзбекистон Республикаси

Адлия Вазирлигининг

2015 йил 17 июндаги

баённомаси билан

ТАСДИҚЛАНГАН

«Aviasozlar dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг

2015 йил 8 июндаги навбатдан ташқари Умумий йиғилиши

қарори билан

«Aviasozlar dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati Уставига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар

ЭСКИ ТАХРИРДА

ЯНГИ ТАХРИРДА

Жамият Уставининг «ЖАМИЯТНИНГ НОМИ ВА ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ» 2-бўлими

1.4. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Хамза тумани Бешариқ кўчаси, 1 уй. Индекс: 100204.

2.2. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани Бешариқ кўчаси, 1 уй. Индекс: 100204.

1.5. Жамиятнинг электрон почта манзили:Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак., Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

2.3. Жамиятнинг электрон почта манзили:Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак., Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Жамият Уставининг «ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИ ВА АКЦИЯЛАРИ» 5-бўлими

5.6. Жамият жойлаштирган акцияларга қўшимча тартибда умумий қиймати 1 568 174 400 (бир миллиард беш юз олтимиш саккиз миллион бир юз етмиш тўрт минг тўрт юз) сўмлик, номинал қиймати 1200 (бир минг икки юз) сўм бўлган, 1 306 812 (бир миллион уч юз олти минг саккиз юз ўн икки) дона оддий эгасининг номи ёзилган акцияларни чиқаришга ҳақли.

5.6. Жамият жойлаштирган акцияларга қўшимча тартибда умумий қиймати 60 000 000 000 (олтмиш миллиард) сўмлик, номинал қиймати 1 200 (бир минг икки юз) сўм бўлган, 50000000 (эллик миллион) дона оддий эгасининг номи ёзилган акцияларни чиқаришга ҳақли.

Жамият Уставининг “ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИ КЎПАЙТИРИШ” 6-бўлими

6.1. Жамиятнинг устав фонди акцияларнинг номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

6.1. Жамиятнинг устав фонди қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

6.2. Жамиятнинг устав фондини акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш хақидаги қарорлар жамият кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Чиқарилсин

ЭСКИ ТАХРИРДА

ЯНГИ ТАХРИРДА

6.3. Жамиятнинг устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш хақидаги қарорлар жамият кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

6.2. Жамиятнинг устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш хақидаги қарорлар жамият кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Жамият Уставининг «ЖАМИЯТНИНГ КУЗАТУВ КЕНГАШИ» 14-бўлими

14.4.22. Жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

14.4.22. Жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш. Жамият ижроия органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади.

Жамият Уставининг «ТАФТИШ КОМИССИЯСИ» 19-бўлими

19.1.Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга тафтиш комиссияси сайланади.

19.1.Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга 3 (уч) кишидан иборат бўлган тафтиш комиссияси сайланади.