Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Обуна бўлиш

«Авиасозлар дехкон бозори» АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш баёни (28.06.2017)

2017 йил 28 июн соат 11-00

Овоз берувчи акциялар сони: 902040

Акциядорларнинг 2016 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шахар Яшнобод тумани Бешариқ кучаси 1 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2017 йил 28 июн куни ўтказилди. Йиғилишда 876580 овозга эга 10 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 97.1 % ни ташкил этади, йигилиш ўтказиш хуқуқига эга.

Йиғилишда қатнашганлар:

Б. Хайдаров - Тошкент шахар Савдо департаменти бошлиғининг ўринбосари С.З.Мирзадияров -Савдо, хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш Департаменти бўлим бошлиғи.

Ж.З. Хусаинов - «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ кадрлар бўлими бошлиғи

Э.И. Насиржанов - «Авиасозлар дехкон бозори» АЖ директори в.б.

Реестр буйича акциядорлар сони 584 та. 902040 овоз. Бошка тегишли мутассадди ходимлар, жаъми акциядор 10 та акциядор, 876580 овоз билан қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 97.1 % ни ташкил этди.

Тошкент шахар Хокимиятига тегишли 88.74% акцияларнинг ишончли вакили этиб, Тошкент шахар Савдо департаменти бошлиғининг ўринбосари Б.Н. Хайдаров юборилган.

Йиғилишда раисликни С.З. Мирзадияров олиб борди.

С.З. Мирзадияров йиғилиш ўтказиш учун кворум 97.1 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, Н.А. Норхўжаев номзоди таклиф этилди ва йиғилиш катнашчилари томонидан бир овоздан кабул килинди.

Шунингдек, С.З. Мирзадияров йиғилишга санок комиссияси сайлаб олиш лозимлиги хакида айтиб, санок комиссияси номзодлигига таклиф этилган А. Абдуалиев, Р. Рўзибоев ва Х. Акбарова номзодларини овозга қўйди.

Санок комиссияси юкоридаги таркибда бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси С.З. Мирзадияров умумий йиғилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилганлигини маълум килди:

 1. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
 2. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.
 3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
 4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.
 6. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
 7. Жамият директорини сайлаш.
 8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
 9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
 10. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил мобайнида талаб қилиниб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш.
 11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси С.З. Мирзадияров кун тартибидаги масалаларни мухокама этиш учун

овозга қўйди. Ушбу таклиф овозга қўйилди ва йиғилиш катнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, йиғилиш катнашчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан регламент куйидагича бўлиши хақида келишиб олинди.

Биринчи масалага 15 минут, колган масалаларга 5-10 минут, мухокамада сўзга чикувчилар учун 3-5 минутдан вакт берилиши келишиб олинди.

Санок комиссияси томонидан йиғилиш мухокамасига куйилган масалалар юзасидан бюллетенларга овоз бериш қай тартибда амалга оширилиши хакида тушунча берилди.

Кун тартибидаги биринчн масала юзасидан мажлис раиси С.З. Мирзадияров сўзни жамият директори в.б. Э.И.Насиржановга берди.

Э.И.Насиржановсузга чикиб, «Авиасозлар дехкон бозори» АЖ нинг 2016 йил молиявий- хўжалик фаолияти якуни бўйича куйидагиларни маълум килди:

Жумладан, «Авиасозлар дехкон бозори» АЖнинг молиявий хужалик фаолиятини 2016 йилга мўлжалланган бизнес режаси ва жамиятнинг 2016 йилги даромадлар ва харажатлар сметасининг 12 ойлик якунлари бўйича жамият режалаштирган даромадлар қисмининг барча бандларини бажарди.

Шундан:

Даромадлар

режа

амалда

фарки

Жой хаки

1 393 000.0

1 372 621.5

-20 378.5

Хизмат хаки

634 654.0

550 317.2

-84 336.8

Автотухташ даромади

244 600.0

226 460.5

-18 139.5

СХК товарайланиши

340 000.0

262 007,2

-77 992,8

СХК даромади

20 000.0

46,5

-19 953,5

Ижара хаки

1 476 000.0

1 479 600,0

3 600.0

Инфратузилма

673 400,0

666 400.0

-7 000.0

Бошқа даромадлар

1 200.0

13 294.8

12 094.8

Жами даромадлар

4 198 254.0

4 082 280.0

-115 974.0

Жамиятнинг 2016 йил давомида қабул қилинган соф фойда режаси 118 998.7 минг сўм, амалда 18 732.1 минг сўм.

Узбекистон Республикаси Миллий Хавфсизлиги Хизмати Тергов бошқармаси томонидан қўзғатилган 5763-сонли жиноят иши бўйича, Хамза туман давлат солиқ инспекциясининг 2013 йил 25 апрелдаги 11/7010-сонли Қарори асосида «Авиасозлар дехқон бозори» ОАЖга 4 924.8 млн. сўм қўшимча солиқ ва молиявий санкциялар қўлланилган.

Асосий ажратмалар бўйича -1.6% пенсия жамғармасига - 65 316.5 минг сўм; 1,4% йул жамғармасига -57 151.9 минг сўм, 0,5% мактаб фондига - 20 411.4 минг сўм ажратилган.

ДСИ 50%ли солиқ ажратмаси - 1 860 432.9 минг сўм, автотўхташ солиғи 509 498.4 минг сўм ажратилган

2016 йилга режалаштирилган харажатлар миқцори 1 413 600.0 минг сўм, амалда 1 550 736.8 минг.сўм, режага нисбатан 137 136.8 минг.сўм.

Жумладан

   

режа

амалда

фарки

1.

Иш ҳақи

720 000.0

772 512.0

52 521.0

2.

25% тўловлар

180 000.0

193 128.0

13 128.0

3.

Сув ва канализация

66 000.0

68 532.5

2 532.5

4.

Электр қуввати

51 000.0

53 000.0

2 000.0

5.

Дезинфекция харажатлари

13 100.0

10 274.0

-2 826.0

6.

Газ

0

0

0

7.

Махсустранс

123 000.0

111 816.5

-11 183.5

8.

Транспорт харажатлари

16 600.0

17 142.7

642.7

9.

Иссиқлик энергияси

0

0

0

10.

Телефон, телеграф

3 600.0

3 400.0

-200.0

11.

Муниципал милиция бўлими

54 000.0

98 741.1

44 741.1

12.

Жорий таъмирлаш

0

0

0

13.

Кечиктирилган харажатлар

Го-

0

0

14.

Ас.восита эскириши

108 000.0

110 336.0

2 336.0

15.

Банк фоизи хизмати

17 800.0

16 749.7

-1 050.3

16.

Бошқа харажатлар

60 500.0

95 004.3

34 504.3

 

Жами харажатлар

1 413 600.0

1 550 736.8

137 136.8

Жамиятнинг 2017 йил 1 январ холатига дебиторлик карздорлик 1 524 985,7 минг сўмни ташкил этади.

Жамиятнинг 2017 йил 1 январ холатига кредиторлик карздорлик 5 486 715,7 минг сўмни ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий Хавфсизлиги Хизмати Тергов бошқармаси томонидан қўзгатилган 5763-сонли жиноят иши бўйича, Хамза туман давлат солиқ инспекциясининг 2013 йил 25 апрелдаги 11/7010-сонли Қарори асосида «Авиасозлар дехқон бозори» ОАЖга 4 924.8 млн. сўм қўшимча солиқ ва молиявий санкциялар қўлланилган.

«Авиасозлар дехкон бозори» АЖга туман давлат солик инспекциясининг қарорига асосан кулланилган 4 924.8 млн. сўм миқцордаги солик ва молиявий санкциясини тўлаш муддатини 5 йилгача бўлган муддатга узайтирган холда қайта тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш учун мудцати ўтказиб юборилган дебиторлик ва кредиторлик қарзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш бўйича Республика комиссиясига мурожжаат килинди.

Кун тартибидаги масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ж.З. Хусаинов сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил мобайнида олиб борган фаолияти бўйича батафсил тўхталди. Жамият низомига мувофиқ жамиятни 2016 йилга тасдиқланган йиллик бизнес - режа бажарилишининг бориши тўғисида жамият ижро этувчи раҳбарининг хисоботлари ҳар чоракда эшитилди. Жамият ижро этувчи орган томонидан ҳар чоракда берилган хисоботларда мавжуд бўлган дебиторлик ва кредиторлик қарзларни ундириш ишларини жадаллаштириш ва бундай қарзларни пайдо бўлишига йўл қўймаслик, даромадлар ва ҳаражатлар сметасида белгиланган ҳаражатлардан ортиқ ҳаражатга йўл қўймаслик ҳамда хукумат томонидан ишлаб чиқилган фармонлар, фармойишлар ва буйруқларни ўз вақтида бажарилиши юзасидан тавсиялар бериб борилди. Шунингдек, Ўз навбатида Кузатув кенгаши мажлисларида қабул қилинган қарорларни ижроси, назорати ва бажарилиши ижроя орган директоридан талаб этилди. Акциядорлик жамиятлари қонунига асосан жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган бизнес - режаси 2016 йил 28 ноябрига қадар Кузатув кенгаши мажлисида маъқулланди, тасдиқлаш учун 2017 йил 28 июндаги кунги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроия органи томонидан барча ҳужжатлар ҳеч қандай тўсиқларсиз Кузатув кенгашга бериб борилди. 2016 йил мобайнида "Авиасозлар деҳқон бозори" АЖ Кузатув кенгаши акциядорлик жамиятлари конуни ва жамият низомига мувофиқ ваколати доирасидаги масалаларни Кузатув кенгаш мажлисида кўриб чикди, умумий мажлис ваколати доирасидаги масалаларни акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишларини чақириб акциядорларнинг эътиборига хавола этди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзни аудиторлик ташкилоти хоими маълум сабабларга келмаганлиги учун жамият бош хисобчиси Г.Т. Ибрагимова хисобот берди.

Г.Т. Ибрагимова сўзга чиқиб, «Авиасозлар дехқон бозори» АЖ 2016 йил молиявий - хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви хаққоний, қонунчиликка асосан ўтказилганлигини айтиб, жамият аудитори томонидан ижобий хулоса берилганлигини айтиб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги учинчи масала бўйича сўзни жамият тафтиш комиссияси аъзоси М.К. Нурматова берди.

Тафтиш комиссия раиси М.К. Нурматова сўзга чиқиб, тафтиш комиссия аъзоларининг фикрича ижобий фикр билдириш учун асос бўладиган қайд этилган вазиятларнинг мухимлилиги натижасида «Авиасозлар дехкон бозори» акциядорлик жамиятининг 2016 йил 31 декабр холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари бўйича унинг молиявий- хужалик фаолияти натижаларини ва молиявий холатини хакконийлигини акс эттиришини такидлаь ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиби Г.Т. Ибрагимовага берди.

Жамият бош мухосиби Г.Т. Ибрагимова сўзга чиқиб, жамиятни 2016 йил молиявий - хўжалик хисоботи (баланс) бўйича тўлиқ таништириб ўтди.

«Авиасозлар дехкон бозори» АЖнинг 2017 йил 1 январ холатига бухгалтерия баланси (минг сумда)

Актив

Сумма

Пассив

Сумма

1

Асосий воситалар бошланғич қиймати

8379406.5

Устав капитали

1080000

2

Эскириш

1224567

Захира капитали

3127086.6

3

Асосий воситалар қолдиғи

7154839.5

Тақсимланмаган фойда, зарар

-1160668.4

4

Узоқ мудцатли инвестиция

11807.5

Мақсадли тушумлар

-

5

Қимматли қоғозлар

4307.5

Бюджет бўйича қарзлар

570228.15

6

Ишлаб чиқариш захиралари

20074.6

Мехнатга хақ тўлаш қарзи

115000

7

Келгуси давр харажатлари

461

Бюджетдан ташқари қарзлар

935172.9

8

Товар-моддий захиралар

20074.6

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар

1950474.9

9

Пул маблағлари

21042.25

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз

1020895.4

10

Дебиторлар жами

549883.5

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга

144611.2

11

Бошқа жорий активлар

-

   
 

Актив бўйича жами

7783108.35

Пассив бўйича жами

7783108.75

 «Авиасозлар дехкон бозори» АЖнинг 2017 йил 1 январь учун молиявий натижалар тўгрисидаги хисоботи (минг сум)

Кўрсаткичлар номи

Ўтган йилнинг шу даврида

Хисобот даврида

Даромадлар

Харажатлар

Даромадлар

Харажатлар

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум

2167148

X

2155206.5

X

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг тан нархи

X

366108.1

X

261960.7

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)

1801039.9

0

1893242.8

0

Давр харажатлари жами

X

1807414.1

X

1714577.3

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)

0

6374.2

178665.5

0

Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами

2352737.3

X

2159342.2

X

Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)

2346363.1

0

2338007.7

0

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)

2346363.1

0

2338007.7

0

Даромад (фойда) солиғи

X

-

X

-

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари)

0

23958.4

0

18572.3

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиби Г.Т. Ибрагимова сўзга чикиб, жамиятни 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб вара- ини тасдиқлаш хакида қуйидагиларни маълум қилди:

Жамиятнинг 2016 йил учун белгиланган даромадлар режасидаги соф фойда режаси 118998,7 минг сўм белгиланган бўлиб, амалда 18 732.1 минг сўм соф фойда олинди.

Ўзбекистон Республикаси Миллий Хавфсизлиги Хизмати Тергов бошқармаси томонидан қўзғатилган 5763-сонли жиноят иши бўйича, Хамза туман давлат солиқ инспекциясининг 2013 йил 25 апрелдаги 11/7010-сонли Қарори асосида «Авиасозлар дехқон бозори» ОАЖга 4 924.8 млн. сўм қўшимча солиқ ва молиявий санкциялар қўлланилган.

2016 йилда олинган 18 732.1 минг сўм фойдани аввалги йилларда кўрилган зарарни қоплашга йўналтириш таклиф этилади.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги олтинчи масала бўйича сўзни жамият директори в.б. Э.И. Насиржанов ва жамият бош муҳосиби Г.Т.Ибрагимова берди. Э.И.Насиржанов сўзга чиқиб, жамиятни 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси», хамда Г.Т. Ибрагимова сўзга чиқиб жамиятнинг 2017 йил “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан тўлиқ таништириб ўтди. (2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси», хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” илова килинади)

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб, 2017 йил 31 майдаги жамият Кузатув Кенгаши қарорига мувофиқ жамият масъул ишчи-ходимларидан тузилган танлов ҳайъати томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик Жамиятларида замонавий корпоратав бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони ижроси юзасидан жамият ижро этувчи орган рахбари (директор) лавозимига муносиб кадр танлаш мақсадида танлов ўтказилди.

Ижро этувчи орган рахбари (директор) лавозимига нисбатан қўйилган малака талаблари кўрсатилган холда рўзномага, жамият веб сайтига, корпоратив ахборот ягона портали (openininfo.uz)raва махсус ташкил этилган сайтга (www.soejobs.gkk.uz) эълон берилди. Танлов 2017 йил 01 майдан - 2017 йил 24 май кунига қадар давом этгани тўғрисида маълумот берди.

Танлов давомида жамият директори вазифасини бажарувчи Насиржанов Эркин Иномжанович хамда Исраилов Баярджан Галибджановичлар ижро этувчи орган рахбари лавозимига ўз номзодлиги бўйича таклифини бердилар.

Мажлис қатнашчилари хозирги кунда жамият директори в.б ишлаб келаётган Э.И.Насиржановни амалаг ошираётган ишлари, 2017 йил давомида амалга ошириладиган режалари билан танишиб, жамият директори этиб Э.И.Насиржановни номзодини сайлаш таклифини бериб ўтдилар.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб, жамият акциядорлари сони беш юздан кўп бўлганлиги боис жамият низомига мувофиқ Кузатув кенгаши аъзолари 7 кишидан иборат бўлишлигини, жамият Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар билан бюллетенда номлари қайд этилган Кузатув кенгаши аъзоларига кумулятив тарзда овоз беришларини эътироф этиб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан сўзни мажлис раиси сўзга чиқиб, жамиятни 2016 йил учун Тафтиш комиссиясига қуйидаги номзодлар Худаярова Манзура Ахатовна, Нурматова Марина Каримовна ва Ким Надежда Александровналар номзодлари қўйилганлигини билдириб, тасдиқлаш таклифини бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан жамият бош мухосиби Г.Т.Ибрагимова сўзга чикиб, 2010 йилнинг якуни бўйича 2011 йил 28 мартда жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши бўлиб ўтган. Ушбу йиғилиш қарорига мувофиқ, хар бир акцияга 121,28 сўмдан жами 109 152,0 минг сўм дивиденд ажратилган. Шундан, жами 108 844,0 минг сўм дивиденд тўлови амалга оширилган, қолган 308,0 минг сўм дивиденд акциядорлар томонидан талаб қилиб олиб кетилмаганлиги боис, шу кунга қадар тўлов амалга оширилмаган.

Жамият акциядорларига дивиденд тўлови бўйича оммавий ахборот воситаларида эълонлар берилган, жумладан “Биржа” газетасининг 28.08.2010 й. даги 113-сонида, 09.09.2010 й.даги 115 (1218)-сонида, 31.03.2011 й.да 36(1295)-сонида 08-сонли мухим факт, 07.04.2011 й. даги 39 (1298)-сонида.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя қилиш тўғрисида» ги Қонунининг 51-модцасига асосан эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил мобайнида талаб қилиниб олинмаган дивидентлар жамият ихтиёрида қолдиришни таклиф бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан сўзни қимматли қоғозлар мутахасси Н.А. Норхўжаев сўзга чиқиб, мажлис катнашчиларига жамиятнинг ташкилий тузилмаси лойихасини тасдиклаш таклифини бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги барча масалаларини муҳокамаси тугагандан сўнг, мажлис мухокамасига киритилган масалаларга овоз бериш натижалари бўйича тайёрланган баённомани саноқ комиссия раиси А. Абдуалиев ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

Кун тартиби

«Ёклайман»

«Қаршиман»

«Бетарафман»

Овоз бермаганлар

Хақикий эмаслар

1

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

2

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

3

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

4

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

5

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

6

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

7

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

8

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

8.1

Тиллашайхов Х.К

802192

     

0

0

0

0

0

0

8.2.

Хакимов Р.О

802192

     

0

0

0

0

0

0

8.3

Камолов Т.К

876580

     

0

0

0

0

0

0

8.4

Мирзадияров С.З

802192

     

0

0

0

0

0

0

8.5

Ибрахимов Т.С

802192

     

0

0

0

0

0

0

8.6

Саидахмедов О.А

802192

     

0

0

0

0

0

0

8.7

Хусаинов Ж.З

802192

     

0

0

0

0

0

0

9

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

9.1

Худаярова М.А

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

9.2

Нурматова М.К

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

9.3

Ким Н.А

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

10

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

11

Масала

802192

88.9%

74388

8.27%

0

0

0

0

0

0

Қарор қабул қилади.

1. «Авиасозлар дехкон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўгрисидаги хисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

2. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «NAZORAT-AUDIT» МЧЖнинг 2017 йил 17 майда аудиторлик ижобий фикр хулосаси инобатга олинсин (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

5. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича кўрилган 18 732.1 минг сўм зарари хисобварағи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

6. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (Э.И.Насиржанов)га «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

7. Жамият директори этиб Э.И.Насиржанов акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар сайлансин (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

7.1. Жамият Кузатув кенгаши Э.И.Насиржанов билан ўрнатилган тартибда мехнат шартномасини расмийлаштирилиши таъминлансин.

8. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар

8.1.

Тиллашайхов Ҳожиакбар Камолидцинович

802192- та овоз

8.2.

Хакимов Рауф Арипович

802192- таовоз

8.3.

Мирзадияров Сардор Закиржанович

802192- та овоз

8.4.

Камолов Толмас Каримович

876580- та овоз

8.5.

Ибрахимов Тўлқин Сабитович

802192- та овоз

8.6.

Саидахмедов Оқил Акбарович

802192- та овоз

8.7.

Хусаинов Жамшид Зайнитдинович

802192-таовоз

9. Жамият Тафтиш комиссияси таркиби тасдиқлансин.

Худаярова М.А (802192) овоз, Нурматова М.К (802192) овоз, Ким Н.А (802192) овоз.

10. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя қилиш тўғрисида»-ги Қонунининг 51-моддасига асосан, эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил мобайнида талаб қилиниб олинмаган 308.0 минг сўм дивидентлар жамият ихтиёрида қолдирилсин. (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 802192 та овоз - 88.9%, қарши - 74388 та овоз-8.27%, бетараф- йўқ).

12. Жамият директори Э.И. Насиржановга мазкур йиғилиш қарорини бажарилишини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

 

Мажлис раиси     С.З. Мирзадияров

Мажлис котиби    Н.А.Норхўжаев